Каталог
час роботи

с 8:30 до 17:00

+38 (067) 633-24-69

Рус

Сучасні вимоги, щодо впровадження заходів з енергозбереження в Україні накладають вимогу до наявності засобів вимірювальної техніки, а саме — лічильник води, теплолічильник, лічильник стічних вод, лічильник газу, тощо. На базі лічильника складається вузол комерційного обліку З огляду на високу вартість енергоносіїв до якості вимірювального обладнання висуваються досить суворі вимоги. Перелік основних вимог до приладів обліку води, тепла та інші висунуто у відповідному документі — Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016р. №163, або просто Техрегламент ЗВТ №163. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до засобів вимірювальної техніки та розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів. Суттєві вимоги до приладів обліку, що зазначено у Техрегламенті ЗВТ №163 базуються на чинниках, що набули статусу Державного стандарту — ДСТУ. Перелік затверджених стандартів для приладів обліку затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.09.2016 № 1512. Таким чином, для влаштування комерційного обліку необхідно користуватись приладами, що пройшли процедуру оцінки відповідності та мають відповідний Сертифікат Перевірки Типу, в якому зазначено відповідність стандартам за Наказом №1512 Використання приладів обліку, що проходили сертифікацію за стандартами, не зазначеними у переліку, в комерційному обліку — не дозволено Підприємство ЕРГОМЕРАтм випускає Лічильник води, що відповідає ДСТУ EN ISO 4064-1,2:2014 та Теплолічильник, що відповідає ДСТУ EN 1434-1,2,3,4,5:2014, та дозволено для використання під час влаштування вузлів обліку води і тепла. Технічний регламент та ДСТУ суворо регламентують похибки, діапазони та габаритні розміри вимірювального обладнання, що призводить до уніфікації посадкових місць і параметрів. Завдяки відповідності Державним стандартам обладнання ЕРГОМЕРАтм можна використовувати для влаштування нових вузлів обліку та під час реконструкції вузлів обліку, що експлуатуються — забезпечено можливість заміни обладнання без реконструкції трубопроводів, у т.ч. виконання зварювальних робіт. Техрегламент 163 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/163-2016-%D0%BF#Text Наказ 1512 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1512731-16#Text