Каталог
час роботи

с 8:30 до 17:00

+38 (067) 633-24-69

Рус
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОНОМНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОНОМНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЕРГОМЕРА (ІСА ЕРГОМЕРА) призначена для зчитування комерційних та технологічних архівів з приладів обліку теплової енергії — загальнобудинковий лічильник тепла з інтерфейсом стандарту ЕIA/ТIA-232.
Протоколи передачі даних – ModBus RTU, ModBus tcp, M-bus та фірмові протоколи від виробників засобів вимірювальної техніки, у разі наявності.
Формування бази даних вимірювальних параметрів з автономних приладів на підставі архіву приладу обліку дозволяє використовувати звіти ІСА ЕРГОМЕРА для комерційних розрахунків. Атестації не потребує.
Із системою можна працювати з різним рівнем доступу, що регламентовано відповідними обліковими записами. Рівень доступу може бути захищено або паролем, або апаратним ключем доступу.
ІСА ЕРГОМЕРА містить в собі драйвери приладів обліку від виробника, що надає доступ до комерційних і технологічних архівів засобів вимірювальної техніки — генерація комерційних та технологічних звітів. Забезпечує формування модем-серверу для роботи засобів зв’язку за автономними алгоритмами. Формування табличних форм, графіків, та зведених звітів, може містити модулі для формування мнемосхем. SQL база даних надає гнучкий інструмент для обробки параметрів.
Поточні параметри в базовій конфігурації надаються в табличному вигляді виводом усіх доступних параметрів — витрата, температура, тиск, різниця витрат, температур та тисків, теплова енергія, заряд батареї приладу обліку (у разі можливості), заряд батареї засобу передачі даних, тощо. У разі необхідності до складу Інформаційної системи може бути включено модуль для відображення даних у вигляді мнемосхем — режим WebSCADA.
Зв’язок з автономними лічильниками тепла втілено за рахунок автономних засобів передачі даних — автономний модем (Лічильник імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04RS232) по каналу GPRS. Разом з архівом приладу виконується зчитування параметрів самого засобу зв’язку. Прилад зв’язку має інтерфейси для підключення додаткового обладнання — датчики тиску, датчики відкриття та затоплення, тощо. Ініціатором зв’язку є засіб вимірювальної техніки або прилад передачі даних — за розкладом, подією або аварією.
ІСА ЕРГОМЕРА дозволяє проводити моніторинг обладнання, що підключення до локальної мережі (Ethernet) або знаходяться постійно у мережі за рахунок стандартних GPRS модемів. В такому режимі Інформаційна система дозволяє проводити вивід поточних даних з дискретністю до п’яти секунд.
Аналітичний модуль ІСА ЕРГОМЕРА виконує контроль відхилення від зазначених параметрів, у т.ч. уставок, фіксування аварійних та позаштатних ситуацій та роботу додаткових інтерфейсів модуля зв’язку з відповідною сигналізацією (кольорова, графічна, звукова). У разі потреби функція аналітичного модуля дозволяє проводити обчислення питомих норм за встановленими правилами.
У разі потреби система може містити інструменти для конфігурування, додавання нових приладів і нових типів засобів вимірювальної техніки, тощо.
Стандартний звіт ІСА ЕРГОМЕРА містить в собі параметри, що надає засіб вимірювальної техніки, що встановлено на об’єкті автоматизації — витрата прямого та зворотнього трубопроводу, температура прямого та зворотнього трубопроводу, тиск, різниця температур, теплова енергія, час наробітки та простою, стан елементів живлення, тощо. Звіт може бути погодинний, добовий, місячний, річний та технологічні звіти, у т.ч. протокол налаштувань (у разі наявності відповідної функції у приладі обліку), тощо. Доступна до реалізації функція зведених звітів, звіт зведення балансу та інші.
ІСА ЕРГОМЕРА використовується в системах телеметрії – доступна опція квітування за параметром.
SQL база даних дає можливість виконувати експорт параметрів для передачі даних до білінгових систем, або до інших автоматизованих систем, у т.ч. систем керування технологічними процеса